Tag: analizy danych (2)

Co dają badania rynku gier komputerowych?

Biorąc pod uwagę rozwój rynku zajmującego się grami komputerowymi należy postawić sobie pytania, które pozwolą pogłębić zagadnienie motywacji graczy tak do samego grania, jak i wyborów poszczególnych tytułów. W obrębie badań rynku gier komputerowych można powiedzieć, iż ich realizacja pozwala na skuteczne wprowadzanie nowych produktów w odpowiedzi na ujawnione potrzeby oraz wymagania klientów.

Sposoby na zrozumienie rynku

W obrębie przeprowadzonych badań możliwym jest zarysowanie profili typowych graczy, w których zawierają się:

 • cechy społeczno-demograficzne;
 • cechy osobowościowe;
 • indywidualne motywacje.

Co więcej w związku z realizacją badania rynku gier komputerowych możliwym staje się zbadanie świadomości marek polskich i zagranicznych, a nawet przeprowadzenie badania nakierowanego na określenie wizerunku marek rodzimych na tle pozycji zagranicznych.

Informacje są podstawą jakości

Należy także podkreślić, że badanie może dotyczyć konkretnego tytułu, którego wizerunek czy świadomość będzie sprawdzana na tle innych, konkurencyjnych pozycji. W odpowiedzi na złożoność procesów badawczych warto podkreślić, iż działania powinny być nakierowane na wyciąganie informacji o charakterze:

 • jakościowym;
 • ilościowym.

Tylko informacje, które będą odznaczać się wiarygodnością będą mogły zostać wykorzystane w celach rozwojowych i posłużyć jako wskazówka dla dalszych działań. Tym samym pozyskane dane mogą być wykorzystywane w budowaniu planów rozwojowych.

Projekt musi być nakierowany na przyszłość

Konkurencyjność osiąga się poprzez gromadzenie danych i ich przetwarzanie, co umożliwia zastosowanie pozyskanych informacji. W kontekście badań rynku gier komputerowych można powiedzieć, iż dają one szansę na:

 • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań;
 • uniknięcie błędów popełnianych przez konkurencję;
 • nakierowanie działań na realizację pojawiających się potrzeb.

W przeprowadzanym projekcie bardzo ważne jest, aby był on powtarzany regularnie, a przy tym dotyczył tych samych bądź bardzo podobnych treści, co pozwoli na wychwytywanie zmian i prognozowanie ich kierunku.

Skupić się na przyszłej sytuacji

Rynek gier komputerowych w głównej mierze skupia się na realizacji potrzeb jego odbiorców. Tym samym wszystkie podejmowane działania powinny posiadać uzasadnienia, które pozwolą na zbadanie możliwych konsekwencji. Badania rynku mogą stanowić źródło informacji na temat aktualnej sytuacji, ale z uwzględnieniem kontekstu przyszłości.


Analiza danych - Big Data w biznesie

Różnorodne dane

Zróżnicowane dane o odmiennych właściwościach to doskonała baza do analiz, którą można się posłużyć, aby zrestrukturyzować firmę, poprawić działanie pracowników, zyskać pozycję lidera w branży lub przekonać się co decyduje o wzroście lub spadku liczby klientów. Analiza Danych - Big Data przyniesie odpowiedź na wiele istotnych pytań dotyczących funkcjonowania Twojej firmy.

 

W jakiej branży wykorzystać analizę danych

Analiza danych może być wykorzystana zarówno w celach marketingowych, jak i w branży finansowo-kredytowej czy tez medyczno-farmaceutycznej. Różnorodność i wiele poziomów informacji sprawia, że można dokładnie przyjrzeć się trendom obowiązującym w danej branży. Specjalistyczne dane wykorzystywane w badaniach klinicznych oraz obserwacyjnych, mogą sprawić że nowe produkty, które Twoja firma zamierza wprowadzić na rynek medyczny będą miały zmaksymalizowane szanse powodzenia.

Działając w branży finansowo-kredytowej, wiesz jak istotna jest weryfikacja klientów. Wykorzystanie modeli:

 • Churn – sprawdzających ryzyko odejścia klienta od firmy,
 • Lojalności – umożliwiają przedstawienie wskaźników, które determinują lojalną postawę klientów wobec Twojej firmy,
 • Ryzyka niewypłacalności,
 • Ryzyka nadużyć – pozwalają wykryć oszustwa, a także zidentyfikować potencjalne nadużycia ze strony klientów.

Istotnym elementem wyboru dobrego partnera, przeprowadzającego analizy danych jest posiadanie doświadczenia przez zespół, który ma zająć się projektem. Zespół BioStat® funkcjonujących na rynku badań i analiz od 15 lat zajmuje się wielopoziomowymi analizami Big Data. Specjaliści ds. statystyki, ekonomii, matematyki stosowanej, biologii, bioinformatyki oraz biostatystyki wykonali już ponad 1000 badań dla projektów biznesowych oraz naukowych. Liderzy w branżach takich jak medycyna i farmacja, FMCG, instytucje państwowe oraz sektor akademicki rekomendują analizy danych w wykonaniu zespołu BioStat®.

 

Rzetelne przygotowanie

Doskonale przygotowane analizy danych wymagają wcześniejszych operacji na danych. Początkowo zespół analityków i statystyków musi:

 • pozyskać, uporządkować i ustrukturalizować dane,
 • następnym elementem pracy profesjonalistów jest wstępna analiza danych wielowymiarowych i dobór odpowiednich metod matematycznych oraz statystycznych – odpowiednio do celu projektu,
 • kolejny krok to wykorzystanie odpowiednich modeli,
 • po zastosowaniu prawidłowej metody analizy danych, przeprowadza się prognozy i symulacje odnosząc się do stanu gospodarki i aktualnych zjawisk społecznych,
 • specjaliści wyciągają wnioski dotyczące badań i prezentują je w formie rzetelnego raportu.

 

Skuteczne analizy danych BioStat® otrzymują 12-miesięczną gwarancję. Dzięki eksploracji Big Data, możesz osiągnąć sukces w branży i uniknąć zagrożeń wynikających z sytuacji rynkowej.


Copyright © 2018 logo-biostat
Badania ankietowe od 4 zł