Mystery Shopping - Co robi tajemniczy klient?

Audytor zostaje przeszkolony i dokładnie wie, jak ma się zachowywać oraz na co zwracać uwagę Tajemniczy klient obserwuje placówkę pod kątem określonych kryteriów Badacz aktywnie współpracuje z pracownikiem, ale daje mu także szansę wykazania się inicjatywą i zaangażowaniem Wyniki wizyty zostają zapisane w standaryzowanym kwestionariuszu, są łatwo mierzalne i dają się porównywać

Tajemniczy klient daje możliwość monitorowania pracy na stanowiskach:

 • Sprzedawcy
 • Pracownika wszelkich usług
 • Kelnera, barmana
 • Doradcy finansowego, ubezpieczeniowego
 • Kelnera, barmana
 • Serwisanta
 • …oraz wielu innych, polegających na bezpośrednim kontakcie z klientem.

Poświęcamy wiele uwagi szczegółom charakterystycznym dla danej branży. Audytorów dobieramy pod względem cech odpowiadających profilowi klienteli firmy. Naturalne zachowanie i odpowiedni wygląd są kluczem do rzetelnego przeprowadzenia badania. Firma wykonuje także kompleksowe badania, uzupełniając badanie Mystery Shopping uzyskiwaniem informacji bezpośrednio od pracowników i klientów:

Wywiady pogłębione

Wywiady pogłębione

Ankiety kwestionariuszowe

Ankiety kwestionariuszowe

Wywiady telefoniczne

Wywiady telefoniczne

marketing-research.pl
Zebrane dane przetwarzamy w zależności od potrzeb:
 • Kodowanie wyników do zestawień statystycznych
 • Przygotowywanie raportów syntetycznie zestawiających wyniki badania z poszczególnych placówek
 • Przygotowywanie raportów syntetycznie zestawiających wyniki badania dla całej sieci
 • Przygotowywanie prognoz rozwojowych uwzględniających istotność poszczególnych czynników obsługi klienta
 • Rekomendacje i wnioski użyteczne do planowania dalszych działań firmy w zakresie szkoleń i obsługi klienta

Posiadamy bogate doświadczenie w przeprowadzaniu badań metodą Tajemniczego klienta. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Rodzaj zastosowanych narzędzi dobieramy indywidualnie do potrzeb każdego klienta.

Copyright © 2018logo-biostat
Badania ankietowe od 4 zł