Tag: badania opinii pracowników (2)

Badania pracowników - dlaczego warto znać opinię swojej załogi

O tym, że kapitał ludzki stanowi fundament działalności każdej firmy, wiemy doskonale. I wiemy też, że to od pracowników w dużej mierze zależy jej sukces. Dlatego też wiele firm, szczególnie tych, które mają rozbudowane wewnętrzne struktury, systematycznie bada swoje zasoby ludzkie. Jak? Prowadząc fachowe i rzetelne badania pracowników. Możemy skorzystać z oferty wielu firm badawczych – zarówno polskich, jak i międzynarodowych. W Polsce najbardziej do najbardziej rozwojowych agencji zalicza się Biostat, Ipsos oraz PMR.

Po co bada się pracowników?

Mówiąc bardzo ogólnie, tego typu badania mają na celu podniesienie efektywności firmy. Co to jednak oznacza w praktyce? Przede wszystkim poprawę komunikacji między pracownikami poszczególnych szczebli organizacji firmy. Poprawie tej służą badania poglądów pracowników na wszystkich szczeblach. Znając te poglądy, a zarazem atmosferę panującą w firmie, można zapobiegać wielu negatywnym zjawiskom, takim jak chociażby spadek wydajności pracy czy utrata naprawdę cennych pracowników.

Czy to nie jest strata czasu i pieniędzy?

Nie... ale pod warunkiem, że badanie zostanie zlecone profesjonalnej agencji badawczej. Fachowo przeprowadzane badania należy potraktować nie jako wydatek, czy zwykły koszt, ale jak inwestycję, która zwyczajnie nam się zwróci. W praktyce bowiem zebrane rzetelnie informacje i wyciągnięte na ich podstawie wnioski są źródłem wielu ważnych informacji. Samo badanie natomiast oceniane jest przez ekspertów jako cenne narzędzie motywacji.

Komu zlecić badanie?

Jeżeli chcesz, aby było ono dla Ciebie cennym źródłem informacji, koniecznie zleć je profesjonalnej firmie. Tylko doświadczona agencja badawcza jest w stanie zidentyfikować obszary, które w Twojej firmie wymagają poprawy. Taka firma traktuje pracowników jako pierwsze i kluczowe źródło wiedzy na temat potencjalnych i realnych problemów. Potrafi je nazwać i wysunąć daleko idące wnioski. Automatycznie więc pomaga poprawić jakość podejmowanych decyzji oraz skuteczność wdrażanych przez kierownictwo decyzji. Firma Biostat to obecnie lider na rynku badań satysfakcji pracowników.

Jak przygotować pracowników?

A czy w ogóle należy ich przygotować? Jak najbardziej. Badaniom pracowników bardzo często towarzyszą negatywne emocje, które podsycane są przez panujące wokół nich stereotypy. Dlatego pracowników warto przygotować do badania mentalnie. Chodzi tutaj głównie o to, żeby uświadomić im, że tego typu badania są również z korzyścią dla nich. Wykorzystanie wiedzy i potencjału pracowników, a także dostosowanie środowiska pracy do ich rzeczywistych potrzeb – to kluczowe cele, które badanie pomaga osiągnąć.

Dobrze przeprowadzone badania z zakresu opinii pracowników to klucz do sukcesu. Oddany w dobre ręce otwiera drzwi nowych możliwości i szerokich horyzontów rozwoju zarówno firmy, jak i jej pracowników.


Badania marketingowe

Sprawdź ofertę profesjonalnych usług dla Twojej firmy.

 

Badania jakościowe i ilościowe

Działając na rynku od 15 lat specjaliści agencji badawczej BioStat®, opracowali autorski, specjalistyczny model prowadzenia badań marketingowych. Harmonogram eksploracji przebiega w oparciu o badania ilościowe:

 • Wywiady IDI, służące pozyskaniu indywidualnych opinii na temat badanego zjawiska,
 • Wywiady FGI, których celem jest weryfikacja danych uzyskanych w trakcie I etapu badań,
 • W razie potrzeby specjaliści BioStat® uzupełniają dane pozyskane w badaniach jakościowych o informacje z badań ilościowych typu CATI lub CLT.

Dzięki badaniom ilościowym i przedstawieniu danych w sposób liczbowy, można je skwantyfikować na szerszą grupę docelową związaną z badaną usługą, produktem lub zjawiskiem.

 

Badania marketingowe - cel badań

Ciągła obserwacja trendów rynkowych, zainteresowanie zapotrzebowaniem klientów na produkty i usługi, modelowanie elastycznością cenową produktów i usług w stosunku do aktualnej sytuacji gospodarczej społeczeństwa i branży wymaga odpowiedniego typu badań i narzędzi. Badania marketingowe są odpowiedzią na wiele pytań właścicieli dużych i małych firm oraz instytucji, które oczekują prężnego rozwoju w branży oraz uzyskania silnej pozycji na rynku.

Oferta w zakresie badań marketingowych dotyczy szeroko zakrojonych eksploracji związanych opiniami konsumentów, dotyczących produktów i usług w Twojej firmie:

 • Konceptów i prototypów nowych produktów,
 • Idei dotyczących nowych reklam i opakowań (typu storyboard i stilomatiki),
 • Pomiarów obecności produktów w mediach (także w mediach społecznościowych),
 • Badań segmentacyjnych,
 • Określania świadomości marki wśród konsumentów,
 • Ilościowych badań sensorycznych,
 • Weryfikacji reakcji na kampanie reklamowe,

Podczas indywidualnych wywiadów z przedstawicielami grupy docelowej, koordynatorzy badań BioStat® rzetelnie dobierają respondentów, biorąc pod uwagę m.in.:

 • Płeć, wiek, wykształcenie,
 • Miejsce zamieszkania,
 • Styl życia,
 • Doświadczenie zakupowe oraz preferencje w wyborze towarów,
 • Cechy społeczno-psychologiczne respondentów.

 

Doskonałe narzędzia badawcze w rękach ekspertów

Badania marketingowe są realizowane w oparciu o doświadczenie zdobyte w trakcie prowadzenia projektów dla wielu firm z branży FMCG oraz medyczno-farmaceutycznej. Koordynatorzy badań są biegli we wszystkich etapach prowadzenia badań:

 • Przygotowania narzędzia badawczego,
 • Opracowania scenariusza badań,
 • Realizacji eksploracji na dwóch etapach badań jakościowych,
 • Rzetelnej analizy zebranego materiału i przygotowania raportu z badań.

Prowadzenie przedsiębiorstwa i wdrażanie planów marketingowych na podstawie danych zdobytych w trakcie badań, pozwoli odpowiedzieć na najważniejsze potrzeby konsumentów. Stała kontrola rynku oraz analiza efektów z przeprowadzonych akcji promocyjnych i modyfikacji cen da możliwość weryfikacji skuteczności prowadzonych działań.

 

Korzystaj z wyników zdobytych badań, aby rozwijać swoją firmę. Skontaktuj się z nami, aby zdobyć szczegółowe informacje dotyczące badań marketingowych!


Copyright © 2018logo-biostat
Badania ankietowe od 4 zł