Tag: badania satysfakcji pracowników (1)

Badania pracowników - dlaczego warto znać opinię swojej załogi

O tym, że kapitał ludzki stanowi fundament działalności każdej firmy, wiemy doskonale. I wiemy też, że to od pracowników w dużej mierze zależy jej sukces. Dlatego też wiele firm, szczególnie tych, które mają rozbudowane wewnętrzne struktury, systematycznie bada swoje zasoby ludzkie. Jak? Prowadząc fachowe i rzetelne badania pracowników. Możemy skorzystać z oferty wielu firm badawczych – zarówno polskich, jak i międzynarodowych. W Polsce najbardziej do najbardziej rozwojowych agencji zalicza się Biostat, Ipsos oraz PMR.

Po co bada się pracowników?

Mówiąc bardzo ogólnie, tego typu badania mają na celu podniesienie efektywności firmy. Co to jednak oznacza w praktyce? Przede wszystkim poprawę komunikacji między pracownikami poszczególnych szczebli organizacji firmy. Poprawie tej służą badania poglądów pracowników na wszystkich szczeblach. Znając te poglądy, a zarazem atmosferę panującą w firmie, można zapobiegać wielu negatywnym zjawiskom, takim jak chociażby spadek wydajności pracy czy utrata naprawdę cennych pracowników.

Czy to nie jest strata czasu i pieniędzy?

Nie... ale pod warunkiem, że badanie zostanie zlecone profesjonalnej agencji badawczej. Fachowo przeprowadzane badania należy potraktować nie jako wydatek, czy zwykły koszt, ale jak inwestycję, która zwyczajnie nam się zwróci. W praktyce bowiem zebrane rzetelnie informacje i wyciągnięte na ich podstawie wnioski są źródłem wielu ważnych informacji. Samo badanie natomiast oceniane jest przez ekspertów jako cenne narzędzie motywacji.

Komu zlecić badanie?

Jeżeli chcesz, aby było ono dla Ciebie cennym źródłem informacji, koniecznie zleć je profesjonalnej firmie. Tylko doświadczona agencja badawcza jest w stanie zidentyfikować obszary, które w Twojej firmie wymagają poprawy. Taka firma traktuje pracowników jako pierwsze i kluczowe źródło wiedzy na temat potencjalnych i realnych problemów. Potrafi je nazwać i wysunąć daleko idące wnioski. Automatycznie więc pomaga poprawić jakość podejmowanych decyzji oraz skuteczność wdrażanych przez kierownictwo decyzji. Firma Biostat to obecnie lider na rynku badań satysfakcji pracowników.

Jak przygotować pracowników?

A czy w ogóle należy ich przygotować? Jak najbardziej. Badaniom pracowników bardzo często towarzyszą negatywne emocje, które podsycane są przez panujące wokół nich stereotypy. Dlatego pracowników warto przygotować do badania mentalnie. Chodzi tutaj głównie o to, żeby uświadomić im, że tego typu badania są również z korzyścią dla nich. Wykorzystanie wiedzy i potencjału pracowników, a także dostosowanie środowiska pracy do ich rzeczywistych potrzeb – to kluczowe cele, które badanie pomaga osiągnąć.

Dobrze przeprowadzone badania z zakresu opinii pracowników to klucz do sukcesu. Oddany w dobre ręce otwiera drzwi nowych możliwości i szerokich horyzontów rozwoju zarówno firmy, jak i jej pracowników.


Copyright © 2018logo-biostat
Badania ankietowe od 4 zł