Tag: FMCG (2)


Market research. Profesjonalne badania rynku i opinii

Produkty i usługi idealnie dopasowane do potrzeb klientów są podstawą osiągania kolejnych kroków rynkowego sukcesu przedsiębiorstwa. Rzetelne badania rynku i opinii oparte na ponad 15-letnim doświadczeniu w market research umożliwiają optymalizację strategii marketingowych oraz podejmowanie efektywnych decyzji w biznesie.

 

Poznaj konsumentów dzięki realizacji badań

 

Poznanie potrzeb konsumentów zapewnia przedsiębiorcom możliwość wprowadzenia kluczowych zmian w zakresie: dystrybucji produktów, sektora odbiorców (do których skierowane są towary i usługi), zmiany ceny towarów i usług, stosowania skutecznych kampanii reklamowych. Proces pozyskiwania informacji w toku badań market reserach ma zatem efekty w codziennej praktyce działania przedsiębiorstwa. Wzmocnij pozycję przedsiębiorstwa na rynku, dzięki badaniom profesjonalistów z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® w zakresie:

 

 • diagnozowania potrzeb konsumenckich, czyli tzw. insighty konsumenckich,
 • badań konceptów reklamowych i opakowań produktów typu story board/ stilomatiki,
 • badań sensorycznych, czyli badań konceptów i prototypów produktów,
 • badań świadomości marki,
 • badań reakcji na kampanie reklamowe,
 • badań segmentacyjnych,
 • ilościowych badań sensorycznych, czyli Central Location Test,
 • pomiarów dotyczących obecności produktów w mediach.

 

Wszechstronne analizy danych i ich efekty

 

Dopasowanie strategii sprzedażowej firmy i opracowanie planu promocji marki lub produktu należy oprzeć o dane zebrane podczas badań, które najlepiej wskażą charakterystykę rynku w danym sektorze jak również przedstawią obraz konkretnych konsumentów. Dzięki pozyskiwaniu danych w badaniach market research, a następnie ich szczegółowe interpretacji i wyciąganiu wniosków badawczych przedsiębiorstwo ma możliwość:

 • osiągać wyznaczone cele strategiczne,
 • prowadzić konkurencyjną politykę cenową w branży,
 • pozyskać nowych konsumentów towarów i usług,
 • wybierać najlepsze kanały dystrybucji produktów,
 • pozyskać informacje o panujących trendach w branży.

 

Metody badań ilościowych stosowane przez profesjonalistów

 

Badania opinii jak i badania rynku są prowadzone w centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® przez specjalistów – naukowców i praktyków, którzy od ponad 15 lat zajmują się zagadnieniami: marketingu, statystyki, socjologii, analityki matematycznej. Prowadząc badania wykorzystujemy sprawdzone metody i techniki badawcze, tj:

 

 • badania telefoniczne – CATI,
 • ankiety online typu CAVI,
 • wywiady bezpośrednie – kwestionariuszowe PAPI,
 • wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo - CAPI.

 

Dane badawcze są również pozyskiwane w efektywnym panelu badanie-opinii.pl, które pozwalają uzyskać informacje w czasie rzeczywistym, jak również dostarczają reprezentatywnych danych. Centrum Badawczo-Rozwojowe udostępnia również możliwość samodzielnego projektowania badań za pomocą narzędzia SurvGo.

 

Autorskie metody badawcze typu jakościowego

 

Stosowanie autorskich metod badawczych tj.: dwustopniowa analiza danych jest dopełnieniem obszernych badań ilościowych. W ciągu wielu lat realizacji projektów z zakresu market research specjaliści BioStat opracowali dwuetapowy cykl wywiadów IDI+FGI służące pozyskaniu nowych informacji na temat konsumentów, sytuacji w branży jak i weryfikacji dotychczas zgromadzonych danych. Metoda opiera się na:

 

 1. przeprowadzeniu cyklu wywiadów typu IDI z przedstawicielami konkretnej grupy, służą one pozyskaniu opinii jednostkowych na dany temat;
 2. przeprowadzeniu wywiadów FGI o eksploracyjnym charakterze, poza pozyskaniem nowych informacji, wywiady służą także zweryfikowaniu danych zgromadzonych w pierwszym etapie badań.

 

Poza wywiadami IDI (indywidulane wywiady pogłębione) oraz FGI ( zogniskowane wywiady grupowe) specjaliści Centrum Badawczo-Rozwojowego realizują również jakościowe badania dla przedsiębiorstw tj.: analizy SWOT, desk research lub case study.

 

Skonsultuj się z naszymi ekspertami i wybierz najlepsze metody badań, aby rozwinąć działalność swojego przedsiębiorstwa! Realizujemy badania marketingowe dla:

 • farmacji i sektora medycznego,
 • rynku FMCG,
 • sektora turystycznego.

Biostat.com.pl – market research, Badania rynku, Badania opinii, Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®, Badania marketingowe, Panel badawczy, Badanie satysfakcji klientów


Copyright © 2018logo-biostat
Badania ankietowe od 4 zł