Tag: praca ankiety internetowe (1)

Ankiety, które doceniają odbiorców rynku

Ankieta jest najprostszym sposobem na pozyskiwanie informacje na temat odbiorców rynku. Dzięki ich przeprowadzaniu można rozpoznać potrzeby i motywacje klientów, ale także prognozować konsekwencje realizowanych działań. Wykorzystując możliwość zarabiania na wypełnianiu ankiet można w łatwy sposób dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i w szybki sposób zapoznać się z ich opiniami, ocenami czy potrzebami.

Nagroda motywuje do działania

Zwracając uwagę na innowacyjne metody ankietyzacji klientów w szczególny sposób należy spojrzeć na panele konsumenckie, które:

  • gromadzą użytkowników w różnym wieku i z różnych miejsc;
  • ułatwiają komunikację z badanymi;
  • pozwalają na tworzenie ankiet według własnych potrzeb.

Osoby, które z takich paneli korzystają mają szansę na zarabianie na wypełnianiu ankiet. System motywacyjny, który ich obejmuje pozwala im na otrzymywanie punktów za wypełnione ankiety, a punkty te są wymieniane na nagrody.

Badanie dla wielu tematów

Przeprowadzanie ankietyzacji drogą online daje szansę na przedstawianie treści audiowizualnych, które odpowiedzialne są za urozmaicanie ankiet, a tym samym na zachęcanie do ich wypełniania. Ponadto za pomocą ich można przedstawiać:

  • różne wersje spotów;
  • alternatywne koncepcje opakowań;
  • ton, barwę głosu;
  • treści muzyczne.

Dzięki temu ankietyzacja online może być przydatna tak w badaniu opinii odbiorców rynku na temat obecnych już produktów bądź dopiero co wprowadzanych. Pozyskane wyniki mogą przydać się tak w zarządzaniu jakością, jak i tworzeniu kampanii reklamowych czy konstruowaniu opakowań bądź wybieraniu dróg dotarcia do konsumentów.

Nakierować działanie na wydobywanie

Należy mieć na uwadze, iż zarabianie na wypełnianiu ankiet daje możliwość czerpania korzyści z udziału w badaniu. Wykorzystując pozyskane dane można w efektywny sposób zarządzać swoim produktem na rynku oraz przeprowadzać badania pogłębiające, które będą miały na celu:

  • kontrolowanie sytuacji na rynku;
  • wykorzystywanie nowych możliwości rozwoju;
  • wychwytywanie dotąd niezauważonych zależności, korelacji.

Zadbać o odbiorców rynku...

Zastosowanie wyników przeprowadzanych badań umożliwia zwiększenie skuteczności prowadzonych działań oraz podnoszenie trafności podejmowanych decyzji. Korzystając z szansy zarabiania na wyplenianiu ankiet można w pozytywny sposób budować wizerunek swojej firmy poprzez nagradzanie badanych, którzy dzielą się swoimi opiniami. Przy czym odbiorcom rynku można pokazać, że ich głos ma znaczenie.


Copyright © 2018logo-biostat
Badania ankietowe od 4 zł