Tag: wypełnianie płatnych ankiet (2)

Ankieta dająca korzyści

Wraz z rozwojem metod badawczych i przeniesieniem ich znacznej części do wersji online możliwe stało się dotarcie do nowych grup odbiorców. Otwiera to także drogę ku nowym formom kontaktowania się i motywowania z ankietowanymi. Zastosowanie odpowiednich oprogramowań nie tylko zmniejsza czas potrzebny na interpretację wyników, ale także umożliwia czuwanie nad logicznym przebiegiem badania. Płatne ankiety, zarabianie i szybkie analizy danych to nie jedyne efekty ankietyzacji online.

Program motywacyjny dla ankietowanych

Jak już zostało zaznaczone wyżej badania, które przeprowadzane są drogą internetową pozwalają na dotarcie do grup odbiorców:

 • zmotywowanych do wypełniania ankiet;
 • spełniających odpowiednie kryteria;
 • trudno dostępnych z wykorzystaniem innych metod.

W szczególności należy podkreślić, iż ich największą zaletą jest objęcie uczestników badań programem motywacyjnym, stąd też tak popularne wykorzystanie płatnych ankiet. Zarabianie na nich możliwe jest dzięki przyznawaniu nagród za wypełnione ankiety.

Panele gromadzą ankiety dla ich użytkowników

Najczęstszym miejscem, w którym gromadzą się takie grupy są panele konsumenckie. Zamieszczone na nich ankiety wypełniane są przez użytkowników, którzy otrzymują konkretną ilość punktów. Osoba chcąca zostać użytkownikiem takiego panele musi:

 • zarejestrować się;
 • podać kilka podstawowych informacji o sobie;
 • zacząć wypełniać ankiety.

Panele badawcze łączą ze sobą dwie funkcje. Po pierwsze stanowią narzędzie badawcze, a po drugie dają szansę na zarabianie pieniędzy.

Opinia ankietowanego jest bezcenna

Użytkownicy badania mogą być informowani o pojawieniu się nowej ankiety, która mogą wypełnić, jeśli w pozytywny sposób przejdą przez pytania filtrujące. Jednak nawet wtedy, gdy pytania filtrujące zatrzymają użytkownika to może otrzymać on wymienne punkty. Na panelu zawierającym płatne ankiety zarabianie jest rzeczą pewną, a dodatkowo można wyrazić swoją opinię w tak ważnych tematach jak:

 • wprowadzanych nowych produktów;
 • kampanii reklamowych;
 • postrzegania danej marki/usługi;
 • odczuwanego zadowolenia/niezadowolenia.

To opłaca się każdemu

Opinie odbiorców rynku są bardzo ważne, gdyż pozwalają we właściwy sposób nakierować swoje działanie, a także zwiększyć skuteczność podejmowanych decyzji. Ankiety takie w pozytywny sposób wspierają rozwój, a przy tym dostarczają potrzebnych informacji, które podlegają szybkiej analizie. Dzięki płatnym ankietom zarabianie przez ankietowanych oraz pozyskiwanie potrzebnych informacji przez zlecających badanie idą ze sobą w parze.


Ankiety, które doceniają odbiorców rynku

Ankieta jest najprostszym sposobem na pozyskiwanie informacje na temat odbiorców rynku. Dzięki ich przeprowadzaniu można rozpoznać potrzeby i motywacje klientów, ale także prognozować konsekwencje realizowanych działań. Wykorzystując możliwość zarabiania na wypełnianiu ankiet można w łatwy sposób dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i w szybki sposób zapoznać się z ich opiniami, ocenami czy potrzebami.

Nagroda motywuje do działania

Zwracając uwagę na innowacyjne metody ankietyzacji klientów w szczególny sposób należy spojrzeć na panele konsumenckie, które:

 • gromadzą użytkowników w różnym wieku i z różnych miejsc;
 • ułatwiają komunikację z badanymi;
 • pozwalają na tworzenie ankiet według własnych potrzeb.

Osoby, które z takich paneli korzystają mają szansę na zarabianie na wypełnianiu ankiet. System motywacyjny, który ich obejmuje pozwala im na otrzymywanie punktów za wypełnione ankiety, a punkty te są wymieniane na nagrody.

Badanie dla wielu tematów

Przeprowadzanie ankietyzacji drogą online daje szansę na przedstawianie treści audiowizualnych, które odpowiedzialne są za urozmaicanie ankiet, a tym samym na zachęcanie do ich wypełniania. Ponadto za pomocą ich można przedstawiać:

 • różne wersje spotów;
 • alternatywne koncepcje opakowań;
 • ton, barwę głosu;
 • treści muzyczne.

Dzięki temu ankietyzacja online może być przydatna tak w badaniu opinii odbiorców rynku na temat obecnych już produktów bądź dopiero co wprowadzanych. Pozyskane wyniki mogą przydać się tak w zarządzaniu jakością, jak i tworzeniu kampanii reklamowych czy konstruowaniu opakowań bądź wybieraniu dróg dotarcia do konsumentów.

Nakierować działanie na wydobywanie

Należy mieć na uwadze, iż zarabianie na wypełnianiu ankiet daje możliwość czerpania korzyści z udziału w badaniu. Wykorzystując pozyskane dane można w efektywny sposób zarządzać swoim produktem na rynku oraz przeprowadzać badania pogłębiające, które będą miały na celu:

 • kontrolowanie sytuacji na rynku;
 • wykorzystywanie nowych możliwości rozwoju;
 • wychwytywanie dotąd niezauważonych zależności, korelacji.

Zadbać o odbiorców rynku...

Zastosowanie wyników przeprowadzanych badań umożliwia zwiększenie skuteczności prowadzonych działań oraz podnoszenie trafności podejmowanych decyzji. Korzystając z szansy zarabiania na wyplenianiu ankiet można w pozytywny sposób budować wizerunek swojej firmy poprzez nagradzanie badanych, którzy dzielą się swoimi opiniami. Przy czym odbiorcom rynku można pokazać, że ich głos ma znaczenie.


Copyright © 2018logo-biostat
Badania ankietowe od 4 zł