3 kroki do łatwiejszego przeprowadzania badania online

Z możliwości, które dają badania online korzysta coraz więcej przedsiębiorstw, uczelni oraz organizacji pozarządowych. Aby jednak dobrze je zrealizować trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach oraz o tym, by nie zgubić się w gąszczu możliwości, które one dają. Jak więc upewnić się, że przeprowadzenie badania online będzie naprawdę łatwe?

Krok 1: Korzystanie ze sprawdzonych serwisów

Badania online realizuje się obecnie przy zastosowaniu przeznaczonych stricte do tego celu serwisów. Jednym z nich jest platforma Badanie-Opinii.pl opracowana przez specjalistów Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®. Charakterystyczną cechą tej strony jest fakt, że została ona zaprojektowana na tyle intuicyjnie, że pozwala na zupełnie samodzielne przeprowadzenie badania online, nawet tym osobom, które nie robiły tego nigdy wcześniej.

Dodatkowym jej atutem jest dostęp do bazy ponad 150 tys. osób ankietowanych, którzy zostali podzieleni na kilkanaście różnych kryteriów, dzięki czemu z badaniem online można dotrzeć dokładnie do swojej grupy docelowej.

Również dzięki korzystaniu z tak sprawdzonych serwisów jak Badanie-Opinii.pl ma się pewność, że nad całym procesem czuwają specjaliści. W razie jakichkolwiek wątpliwości służą oni bowiem dodatkową pomocą oraz wspierają, gdy tylko jest to niezbędne.

Krok 2: Dobre przygotowanie

Choć wyniki badania online można uzyskać w zaledwie kilkanaście godzin, to wcale nie oznacza to, że do całego procesu nie należy dobrze się przygotować. Wręcz przeciwnie – im skrupulatniej przygotowane badanie online, tym większa pewność, że uzyska się wiarygodne dane oraz dokładnie te, których się poszukuje.

Z tego też powodu zespół przygotowujący takie przedsięwzięcie powinien być przynajmniej dwuosobowy, aby nawzajem kontrolować podejmowane przez siebie decyzje oraz monitorować, czy nie został pominięty żaden z etapów.

W zakres przygotowania wchodzi też opracowanie ankiety do badania online. W tym przypadku dobrą wskazówką jest wczucie się w pozycję respondenta, który będzie odpowiadał na zadane pytania. Należy przede wszystkim sprawdzić, czy są one jasne i nie wzbudzają żadnych wątpliwości pod kątem interpretacji.

Krok 3: Obranie właściwej grupy respondentów

Na nic nie zdadzą się powyższe kroki, jeśli w przypadku badania online nie zostaną wskazani odpowiedni respondenci. W przypadku przedsiębiorstw grupa ta powinna być oczywiście ich docelową, przy czym dzięki platformie Badanie-Opinii.pl można dobrać ją na podstawie nie tylko takich kryteriów jak wiek oraz płeć, ale przykładowo również deklarowanych zarobków, wykształcenia oraz zainteresowań.

To równie ważne cechy, bowiem zleceniodawca może tym samym upewnić się, że badanie online zagwarantuje naprawdę rzetelne oraz wiarygodne wyniki, które będzie można przełożyć na budowanie strategii przedsiębiorstwa.

Przeprowadzanie badania online to obecnie przedsięwzięcie niewymagające ani dużo czasu, ani dużo środków finansowych. Trzeba jednak poświęcić mu nieco uwagi, aby upewnić się, że zostanie ono zrealizowane zgodnie z metodologią i zapewni rzetelne dane.

Copyright © 2018logo-biostat
Badania ankietowe od 4 zł