Badania rynku – dlaczego pytamy o wiek respondentów?

Na co dzień mamy do czynienia z różnymi badaniami rynku, które są przeprowadzane różnymi metodami. W większości pierwsze z nich dotyczy wieku respondenta, lecz czy zastanawialiśmy się dlaczego tak jest?

Dlaczego pytania dotyczące wieku są zadawane w badaniach rynku?

Powodem, dla którego pytania związane z wiekiem są tak często zadawane jest ich użyteczność, gdyż wiedza i doświadczenie danej osoby na dany temat często zależą od jej wieku. Na przykład, jeśli chcielibyśmy przeprowadzić badania rynku na temat elektroniki użytkowej, respondent w wieku 20 lat odpowiedziałby na pytanie dotyczące tego tematu inaczej niż respondent po sześćdziesiątce. Taki wgląd w dane może być kluczowy, szczególnie w przypadku opracowywania produktu lub usługi, ponieważ pomaga wskazać najlepszą drogę rozwoju, co prawdopodobnie jest powodem, dla którego pytanie o wiek jest jednym z najczęściej używanych pytań demograficznych.

Czym są pytania demograficzne?

Pytania demograficzne pomagają zebrać dane od respondentów, które można wykorzystać do różnicowania i segmentacji grup w oparciu o czynniki demograficzne, takie jak wiek, płeć, lokalizacja, zawód, wykształcenie, stan cywilny, dochód i wiele innych. Dzieląc rynek na mniejsze kategorie w oparciu o te czynniki, segmentacja demograficzna może pomóc Ci porównać i ocenić, w jaki sposób odpowiedzi mogą się różnić w zależności od szeregu różnych kryteriów demograficznych i czy ma to mieć wpływ na odpowiedź respondenta. Dlatego właśnie segmentacja demograficzna jest tak istotną częścią badań rynkowych. Przedsiębiorcom segmentacja demograficzna nie tylko pomaga w lepszym zrozumieniu obecnych i potencjalnych klientów, ale także ułatwia koncentrację i efektywniejsze wykorzystanie zasobów.

Zalety segmentacji demograficznej

Istnieje wiele zalet grupowania respondentów według wieku, a oto kilka z nich:

  • Dane są łatwo dostępne i proste do uzyskania - informacje demograficzne można łatwo uzyskać na wiele różnych sposobów. Jednym z najprostszych są rządowe dane ze spisów powszechnych, które są łatwo dostępne online.
  • Możesz również zbierać własne dane demograficzne, przeprowadzając wywiady z konsumentami.
  • Dobrze opracowane i przeprowadzone badania rynku może pogłębić zrozumienie myśli i zachowań grupy docelowej, dostarczając wiedzy niezbędnej w wielu obszarach badań rynkowych, czyli od badań rynku i produktu, po badania marki i promocji.
  • Opłacalność - warto podkreślić, że dostęp do informacji demograficznych za pośrednictwem danych ze spisów powszechnych jest nie tylko prosty, ale również bezpłatny.
  • Dane demograficzne są zazwyczaj łatwe do zmierzenia ze względu na dostępność samych danych i stały dopływ aktualizacji, dane demograficzne są zazwyczaj łatwiejsze do oceny i pomiaru niż inne typy danych, takie jak dane psychograficzne, które mogą być subiektywne, niejednoznaczne i trudniejsze do uzyskania. Ostatecznie dane demograficzne opierają się na prostych faktach dotyczących poszczególnych osób i to właśnie ta prostota sprawia, że są one bardziej wymierne i możliwe do wykorzystania.
  • Świetnie nadają się do monitorowania trendów i zmian społecznych - dane demograficzne mogą być idealnym sposobem na monitorowanie zmian i trendów społecznych w czasie, ponieważ same dane są tak proste, że kategorie i kryteria rzadko się zmieniają. Identyfikacja trendów w ten sposób może również pomóc markom w śledzeniu, monitorowaniu i analizowaniu podróży klienta, dzięki czemu łatwiej jest im tworzyć prognozy rynkowe na przyszłość, z korzyścią zarówno dla marki, jak i dla konsumenta.
Copyright © 2018logo-biostat
Badania ankietowe od 4 zł