Badania świadomości marki dla firm branży FMCG

W branży dóbr szybkozbywalnych, czyli FMCG, szczególne znaczenie przy wyborze produktu ma znajomość marki przez klienta. Wynika to m.in. z dużej liczby konkurentów w kategoriach produktowych, a także szybkości podejmowania decyzji przy półce sklepowej. Właśnie dlatego w tej branży tak ważne jest przeprowadzanie badań świadomości marki i budowanie jej pozycji.

Badanie świadomości marki dla dóbr szybkozbywalnych

Znajomość marki i produktu to główny czynnik, na podstawie którego konsumenci dokonują wyboru produktów z branży FMCG. Dlatego też tak ważne jest inwestowanie w promocję oraz w tworzenie silnego, znanego brandu, który będzie cieszył się zaufaniem w grupie docelowej.

Aby sprawdzić, czy działania w tym zakresie podążają w odpowiednim kierunku oraz jak firma prezentuje się na tle rynkowych rywali, niezbędne jest wykonywanie badań świadomości marki. Można dzięki nim sprawdzać:

  • jakie są nieuświadomione odczucia oraz postawy wobec marki,
  • jak jest ona postrzegana na tle konkurentów,
  • dlaczego docelowi klienci wybierają produkty rynkowych rywali,
  • dlaczego firma nie odnosi sukcesu w danym segmencie dóbr.

Jak widać dzięki badaniu świadomości marki firma działająca w branży FMCG uzyskuje wiele wartościowych informacji. Na ich podstawie można m.in. wdrożyć plan naprawczy, zaplanować rebranding, czy tworzyć lepszą strategię marketingową.

Czy badania świadomości marki są drogie?

Koszt przeprowadzenia badania świadomości marki wcale nie musi być wysoki, o ile korzysta się z odpowiednich metod. Jedną z ich jest technika CAWI, czyli elektroniczne kwestionariusze rozsyłane za pośrednictwem Internetu do ankietowanych. Takie badane można przeprowadzić m.in. z pomocą Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®, a koszt realizacji będzie różnił się w zależności od liczby pytań oraz liczebności grupy respondentów. W podstawowym pakiecie nie powinien jednak przekroczyć kilku tysięcy złotych.

Przeprowadzanie badań świadomości marki jest podstawą jeśli chodzi o branżę FMCG. Warto je dodatkowo przeprowadzać cyklicznie, aby móc na bieżąco kontrolować wizerunek marki oraz wprowadzać zmiany w krótkoterminowej strategii działania.

Copyright © 2018logo-biostat
Badania ankietowe od 4 zł