Desk research jako metoda badań marketingowych

Desk research stanowi metodę badawczą, dzięki której analizuje się już dostępne źródła danych. Można korzystać z niej również do przeprowadzania badań marketingowych, przy czym stanowi ona przede wszystkim dopełnienie innych technik. Na czym dokładnie polega i jak w użyteczny sposób ją wykorzystać?

Czym jest desk research?

Desk research to badanie wtórne, które wykorzystują już dostępne dane oraz polegają na ich analizie na potrzeby konkretnej działalności biznesowej. Główną zaletą w ich przypadku jest to, że są w zdecydowanej większości przypadków mniej kosztowne, aniżeli badania pierwotne, dzięki czemu są dostępne dla podmiotów o mniejszych budżetach. Dlatego też często korzystają z nich niezależni badawcze, naukowcy czy studenci, w przypadku których pozyskiwanie informacji ze źródeł pierwotnych jest zbyt drogie.

Desk research w badaniach marketingowych

Desk research jako metoda służąca do przeprowadzania badań marketingowych sprawdza się głównie wtedy, gdy niezbędny jest szerszy ogląd na dany sektor lub na zmieniające się na nim trendy. Pomaga to analizować obecną sytuację, a także zmiany zachodzące w danym sektorze na przestrzeni minionych lat.

Najpopularniejsze ogólnodostępne źródła informacji, które można wykorzystać na potrzeby badań marketingowych to:

  • rządowe raporty,
  • magazyny branżowe,
  • artykuły akademickie oraz źródła edukacyjne,
  • artykuły dostępne online oraz studia przypadku,
  • wyniki badań społecznych,
  • wyniki badań marketingowych agencji PR.

Desk research jako metoda wspierająca

W większości przypadków, zwłaszcza w przypadku badań marketingowych, desk research stanowi metodę wspierającą będącą niejako punktem wyjścia do późniejszych analiz. Bardzo często współwystępuje ona z techniką CAWI, którą można realizować dzięki intuicyjnie działającej platformie Badanie-Opinii.pl. Zarejestrowanych jest na niej ponad 150 tys. ankietowanych, dlatego też można bardzo dokładnie sprecyzować, do kogo kwestionariusze mają być skierowane.

Tak duża liczebność panelistów to ogromny atut, zlecający ma bowiem pewność, że odpowiedzi na zadane pytania będą wiarygodne i tym samym podjęte w związku z nimi działania będą bazować na rzeczywistych zjawiskach, a nie na domysłach.

Jak widać w przypadku badań marketingowych można korzystać z różnych źródeł informacji i to również tych, które już są ogólnodostępne i gotowe do interpretacji. Warto więc okresowo po nie sięgać, aby pozostawać na bieżąco ze zjawiskami, które zachodzą na rynkach i tym samym podejmować adekwatne pod względem strategicznym decyzje.

Copyright © 2018logo-biostat
Badania ankietowe od 4 zł