Jak zadawać pytania w badaniach ankietowych, aby uzyskać maksymalną korzyść marketingową?

Badania ankietowe to dobry sposób na zdobycie informacji na temat oceny satysfakcji klientów, kanałów marketingowych, potencjału produktowego, przedziałów cenowych, oglądalności stron internetowych i innych. Sposób formułowania pytań ankietowych ma bezpośredni wpływ zarówno na wskaźnik odpowiedzi, jak i na użyteczność otrzymywanych odpowiedzi.

Narzędzia do badań ankietowych

Większość firm korzysta z narzędzi do badań ankietowych online, takich jak SurvGo™ w celu stworzenia profesjonalnego kwestionariusza. Ankiety online są mniej inwazyjne, niż osobiste rozmowy, a ich tworzenie jest łatwe dzięki istniejącym możliwościom. Dzięki SurvGo™ możesz szybko opublikować swoją ankietę, ale warto poświęć swój czas i stworzyć skuteczne, przemyślane pytania, które wygenerują użyteczne odpowiedzi dla Twojej firmy. Właściwie sformułowane pytania ankietowe mają duży wpływ na rozwój Twojego przedsiębiorstwa.

Rodzaje pytań

Istnieje kilka rodzajów pytań stosowanych w badaniach ankietowych. Każdy rodzaj zapewnia inny wgląd w odpowiedzi klienta. Wybór właściwego typu to połowa sukcesu w procesie tworzenia dobrych pytań ankietowych. Wyróżnijmy kilka z istniejących rodzajów pytań sondażowych:

  • Pytania otwarte: pytania otwarte skłaniają do odpowiedzi na pytanie, co ktoś czuje do danego problemu. Wymagają one czegoś więcej, niż tylko prostego typu odpowiedzi typu: "tak/nie". Respondenci zapisują swoje odpowiedzi własnymi słowami, a nie wybierają z góry ustalonego zakresu odpowiedzi.
  •  Pytania wielokrotnego wyboru: pytania wielokrotnego wyboru dają szeroki zakres odpowiedzi. Są one użyteczne przy wyszukiwaniu informacji demograficznych o respondentach lub gdy istnieje określony, wymierny zestaw odpowiedzi na pytanie.
  • Pytania z użyciem skali: pytania z użyciem skali proszą respondentów o uszeregowanie ich odpowiedzi w określonej skali. Prezentowany jest ciąg pomysłów, a ludzie są proszeni o uszeregowanie ich według wyboru.

Zasady, według których należy tworzyć pytania

Istnieje kilka wskazówek, w jaki sposób zadawać pytania, aby badania ankietowe przyniosły nam oczekiwane rezultaty. Stosując się do przedstawionych pomysłów z pewnością sformułujesz pytania tak, że będą zrozumiałe dla respondentów:

  • Unikaj wiodących pytań: pytania wiodące prowadzą respondentów do odpowiedzi, które chcesz usłyszeć, niekoniecznie do tego, co myślą o danym problemie. Wiodące pytanie automatycznie zakłada, że odpowiedź będzie pochylać się w ten, czy inny sposób.
  • Użyj logicznej sekwencji: zadawaj pytania ankietowe w logicznej kolejności, aby pomóc respondentom przemyśleć ich wybory. Jeśli będziesz przechodzić od jednej koncepcji do drugiej, respondenci będą mieli trudności z nadaniem badaniu ankietowemu sensu.
  • Zadaj tylko jedno pytanie: kuszące jest umieszczanie dwóch koncepcji w jednym pytaniu, ale to tylko zaburza odpowiedź. Częścią zadawania właściwych pytań ankietowych jest zadawanie tylko jednego pytania na raz, aby respondent wiedział, jak odpowiedzieć na zadane pytanie.
  • Wybierz prosty język: używaj wspólnych zwrotów, słów i wyrażeń. Unikaj żargonu i mylącej terminologii. Postaraj się formułować pytania w prosty sposób, aby były zrozumiałe dla respondentów.
  • Wyważ pytania: zbilansuj pytania tak, aby w twoim badaniu nie było żadnych uprzedzeń co do jednego konkretnego wyniku. Poproś osoby spoza Twojej firmy, aby przeczytały Twoje badania ankietowe i przekazały informacje zwrotne, aby dowiedzieć się, jak dobrze zbilansowane są pytania.
  • Skoncentruj się na tym, co jest ważne: nie umieszczaj w badaniu ankietowym zbędnych pytań, które udzielą ci wiedzy na temat informacji, które już masz. Skoncentruj się na tym, co jest dla Ciebie ważne, aby nauczyć się doskonalić swój biznes.

Bądź łaskawy, dziękuj ludziom za ich czas i zwracaj uwagę na to, co Twoi klienci proponują, aby się z Tobą podzielić. Opinie klientów są bezcenne, więc używaj ich mądrze, aby mieć duży wpływ na swoją działalność.

Copyright © 2018logo-biostat
Badania ankietowe od 4 zł