Wskazówki, które należy zastosować, aby zwiększyć wskaźnik odpowiedzi w badania CAWI

Sukces badania CAWI zależy w dużej mierze od uzyskanego wskaźnika odpowiedzi. Im wyższy wskaźnik uzyskanych odpowiedzi, tym lepiej, gdyż jest bardziej reprezentatywny dla całej populacji. Co więc zrobić, aby zwiększyć wskaźnik odpowiedzi w badaniach internetowych?

Stwórz krótkie badanie CAWI

Ankieta CAWI powinna być krótka i obejmować tylko te tematy, które są niezbędne do osiągnięcia celów badania. Nie zadawaj w ankiecie niepotrzebnych pytań. Tworząc sondaż, pamiętaj o wyznaczonym i określonym celu. Jeśli badanie internetowe będzie zbyt długie to istnieje szansa, że spora część respondentów zrezygnuje z wypełniania ankiety w trakcie jej trwania. W przypadku, gdy respondenci opuszczą badanie w trakcie jego trwania to osoby przeprowadzające kwestionariusze nie zdobędą oczekiwanych informacji, a to może spowodować wyciągnięcie złych wniosków do dalszej pracy, co wpłynie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Warto szanować czas respondentów i zamieszczać w badaniach CAWI tylko kluczowe i ważne pytania. Na początku sondażu można zamieścić także szacowany czas wypełnienia ankiety internetowej, aby przystępując do wypełnienia badania respondenci byli świadomi czasu, jaki zajmie im wypełnienie ankiety online. W ten sposób osoby wypełniające badanie będą wiedziały, czy w danym momencie zdążą wypełnić ankietę, czy aby spokojnie ją wypełnić będą musieli uzupełnić ją później.

Przypominaj respondentom o swoim badaniu

Wyślij powiadomienie e-mail informujące uczestników o tym, że otrzymają link do twojego badania ankietowego, gdyż może to sprawić, że będą czekać, aż ją otrzymają. Wyjaśnij swojej grupie docelowej, jak cenisz sobie ich opinie oraz że doceniasz ich czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Jeśli wyślemy już badanie internetowe, a nie otrzymamy wystarczającej liczby odpowiedzi warto wysłać potencjalnym respondentom e-mail przypominający o czekającej na nich ankiecie. Część osób zapomina wypełnić badania, bądź e-mail o jej trwaniu gubi się wśród innych wiadomości, więc warto wysyłać ponowne przypomnienia, aby uzyskać wystarczającą liczbę odpowiedzi. Wysyłając przypomnienia z pewnością możemy zwiększyć ilość odpowiedzi, gdyż czasami powodem nie uzupełnienia ankiety online nie jest brak zainteresowania, lecz brak czasu w momencie otrzymania maila odnośnie badania internetowego.

Stwórz przejrzysty kwestionariusz

Decydując się na przeprowadzenie ankiety online pamiętaj o stworzeniu jasnego i przejrzystego kwestionariusza. Postaraj się unikać żargonu, gdyż nie każdy z respondentów może go znać. Pytania powinny być warunkowe, gdyż ułatwi to ankietowanym zrozumienie pytań. Taki sposób zadawania pytań przyczyni się do zwiększenia liczby uzyskiwanych odpowiedzi, a to pomoże osobom przeprowadzającym badanie wysunąć odpowiednie wnioski do dalszej pracy.

Zamieść w ankiecie ciekawe pytania

Warto w badaniu CAWI także zastosować pliki multimedialne, gdyż nie we wszystkich metodach badawczych można zamieścić zdjęcia, filmiki, czy nagrania słuchowe. Stworzenie takich pytań z pewnością zaciekawi respondentów i chętniej będą odpowiadać na pytania, które nie są monotonne. Umieszczenie w ankiecie internetowej plików multimedialnych z pewnością wpłynie na koncentrację respondentów.

Stosując się do przedstawionych wskazówek możemy być pewni, że przeprowadzana przez nas ankieta CAWI uzyska wyższy wskaźnik odpowiedzi, niż badanie, które będzie długie, skomplikowane, a także nudne. Tworząc kwestionariusz staraj się pamiętać o respondentach i wcielać się w ich rolę.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co to jest badanie CAWI?

CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) to metoda zbierania danych w badaniach, w ramach której respondenci samodzielnie wypełniają ankietę online za pomocą komputera, tabletu lub smartfona.

Dlaczego wskaźnik odpowiedzi w badaniach CAWI jest ważny?

Wskaźnik odpowiedzi w badaniach CAWI jest ważny, ponieważ:

  • Reprezentatywność danych: Wysoki wskaźnik odpowiedzi zapewnia bardziej reprezentatywne wyniki.
  • Jakość wyników: Wyższy wskaźnik odpowiedzi redukuje ryzyko błędów i zwiększa dokładność danych.
  • Efektywność badania: Większa liczba odpowiedzi pozwala na szybsze osiągnięcie celów badania i analizę wyników.
Jakie są skuteczne strategie zwiększania wskaźnika odpowiedzi w badaniach CAWI?

Skuteczne strategie obejmują:

  • Personalizacja zaproszeń
  • Atrakcyjny i przejrzysty design ankiety
  • Motywowanie respondentów
  • Ułatwienia techniczne
  • Przypomnienia
  • Bezpieczeństwo i anonimowość
Copyright © 2018logo-biostat
Badania ankietowe od 4 zł