Tag: analiza danych (2)

Co dają badania rynku gier komputerowych?

Biorąc pod uwagę rozwój rynku zajmującego się grami komputerowymi należy postawić sobie pytania, które pozwolą pogłębić zagadnienie motywacji graczy w stosunku do samego grania, jak i wyborów poszczególnych tytułów gier. Realizacja badań rynku gier komputerowych pozwala na skuteczne wprowadzanie nowych produktów, w odpowiedzi na ujawnione potrzeby oraz wymagania klientów.


Zrozumienie rynku

W obrębie przeprowadzonych badań rynku możliwym jest przedstawienie profili typowych graczy, w których zawierają się:

 • cechy społeczno-demograficzne;
 • cechy osobowościowe;
 • indywidualne motywacje.

 

Co więcej w związku z realizacją badania rynku gier komputerowych, możliwym staje się zbadanie świadomości marek polskich i zagranicznych, a nawet przeprowadzenie badania nakierowanego na określenie wizerunku marek rodzimych na tle pozycji zagranicznych.


Informacje są podstawą jakości

Badanie może dotyczyć konkretnego tytułu, serii czy też marki gier i produktów gamingowych. Badania rynku gier komputerowych świadomość można przeprowadzić zarówno pod kątem ilościowym oraz jakościowym. W odpowiedzi na zmienność i innowacyjność na rynku gier warto podkreślić, iż wnioski z badań powinny być nakierowane na:

 • wzmocnienie pozycji wobec konkurencji;
 • pozyskanie wiedzy o popularnych trendach wśród graczy;
 • otrzymanie rzetelnych informacji o grupie docelowej, do której trafiają produkty;
 • planowanie skutecznej strategii cenowej;
 • określenie skutecznej polityki wizerunkowej marki;
 • wdrażanie nowych strategii rozwojowych.

 

W Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® realizowane są badania rynku w oparciu o:

 • badania reakcji na kampanie reklamowe;
 • badania świadomości marki;
 • badania segmentacyjne;
 • pomiary obecności produktów w mediach (np. w mediach społecznościowych),
 • badania sensoryczne o charakterze ilościowym (Central Location Test);
 • badania kampanii reklamowych, w tym ocena jakości konceptów reklamowych, opakowań i reklam (story board oraz stilomatiki);
 • badania produktowe konceptów i prototypów;
 • diagnozy potrzeb konsumenckich.

Informacje, zdobyte w trakcie sprawdzonych podczas wieloletniej działalności badań odznaczają się wiarygodnością i będą mogły zostać wykorzystane w celach rozwojowych i posłużyć jako wskazówka dla dalszych działań.

 

Narzędzia Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® 

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® umożliwia szybką realizację badań marketingowych – jakościowych oraz ilościowych. Wybierając pierwszy typ stosowana jest autorska technika dwustopniowej analizy danych:

 • cyklu wywiadów IDI z osobami należącymi do konkretnej grupy docelowej, dzięki którym pozyskuje się opinie jednostkowe na zadany temat;
 • realizacji wywiadów FGI o eksploracyjnym charakterze – weryfikującym wcześniej zebrane dane i umożliwiający pozyskanie nowych danych;

Ponadto badania rynku prowadzone są dzięki technikom analizy SWOT, desk research, czy studium przypadku.

Badania ilościowe można realizować szybko, jak również w dowolnym momencie rozwoju firmy, dzięki łatwemu dostępowi do grona 100 000 konsumentów na panelu badania-opinii.pl. Możliwość wykorzystania technik analitycznych w samodzielnie skonstruowanych formularzach ankiet to duża wygoda. Poprzez platformę badawczą SurvGo™ i stałą kontrolę nad wynikami procesu badawczego właściciel marki otrzymuje w rzeczywistym statystyczne dane na temat swoich konsumentów.


Badania rynku z myślą o przyszłości

Konkurencyjność osiąga się poprzez gromadzenie danych i ich przetwarzanie, co umożliwia zastosowanie pozyskanych informacji. W kontekście badań rynku gier komputerowych można powiedzieć, iż dają one szansę na:

 • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań;
 • uniknięcie błędów popełnianych przez konkurencję;
 • nakierowanie działań na realizację pojawiających się potrzeb.

W przeprowadzanym projekcie badawczym bardzo ważne jest, aby był on powtarzany regularnie, a przy tym dotyczył tych samych bądź bardzo zbliżonych treści, co pozwoli na wychwytywanie zmian i prognozowanie ich kierunku. Badania rynku gier komputerowych mogą stanowić źródło informacji na temat aktualnej sytuacji. Odpowiednio przeprowadzone uwzględniają także możliwe trendy zmian w przyszłości.


Analiza danych - Big Data w biznesie

Różnorodne dane

Zróżnicowane dane o odmiennych właściwościach to doskonała baza do analiz, którą można się posłużyć, aby zrestrukturyzować firmę, poprawić działanie pracowników, zyskać pozycję lidera w branży lub przekonać się co decyduje o wzroście lub spadku liczby klientów. Analiza Danych - Big Data przyniesie odpowiedź na wiele istotnych pytań dotyczących funkcjonowania Twojej firmy.

 

W jakiej branży wykorzystać analizę danych

Analiza danych może być wykorzystana zarówno w celach marketingowych, jak i w branży finansowo-kredytowej czy tez medyczno-farmaceutycznej. Różnorodność i wiele poziomów informacji sprawia, że można dokładnie przyjrzeć się trendom obowiązującym w danej branży. Specjalistyczne dane wykorzystywane w badaniach klinicznych oraz obserwacyjnych, mogą sprawić że nowe produkty, które Twoja firma zamierza wprowadzić na rynek medyczny będą miały zmaksymalizowane szanse powodzenia.

Działając w branży finansowo-kredytowej, wiesz jak istotna jest weryfikacja klientów. Wykorzystanie modeli:

 • Churn – sprawdzających ryzyko odejścia klienta od firmy,
 • Lojalności – umożliwiają przedstawienie wskaźników, które determinują lojalną postawę klientów wobec Twojej firmy,
 • Ryzyka niewypłacalności,
 • Ryzyka nadużyć – pozwalają wykryć oszustwa, a także zidentyfikować potencjalne nadużycia ze strony klientów.

Istotnym elementem wyboru dobrego partnera, przeprowadzającego analizy danych jest posiadanie doświadczenia przez zespół, który ma zająć się projektem. Zespół BioStat® funkcjonujących na rynku badań i analiz od 15 lat zajmuje się wielopoziomowymi analizami Big Data. Specjaliści ds. statystyki, ekonomii, matematyki stosowanej, biologii, bioinformatyki oraz biostatystyki wykonali już ponad 1000 badań dla projektów biznesowych oraz naukowych. Liderzy w branżach takich jak medycyna i farmacja, FMCG, instytucje państwowe oraz sektor akademicki rekomendują analizy danych w wykonaniu zespołu BioStat®.

 

Rzetelne przygotowanie

Doskonale przygotowane analizy danych wymagają wcześniejszych operacji na danych. Początkowo zespół analityków i statystyków musi:

 • pozyskać, uporządkować i ustrukturalizować dane,
 • następnym elementem pracy profesjonalistów jest wstępna analiza danych wielowymiarowych i dobór odpowiednich metod matematycznych oraz statystycznych – odpowiednio do celu projektu,
 • kolejny krok to wykorzystanie odpowiednich modeli,
 • po zastosowaniu prawidłowej metody analizy danych, przeprowadza się prognozy i symulacje odnosząc się do stanu gospodarki i aktualnych zjawisk społecznych,
 • specjaliści wyciągają wnioski dotyczące badań i prezentują je w formie rzetelnego raportu.

 

Skuteczne analizy danych BioStat® otrzymują 12-miesięczną gwarancję. Dzięki eksploracji Big Data, możesz osiągnąć sukces w branży i uniknąć zagrożeń wynikających z sytuacji rynkowej.


Copyright © 2018logo-biostat
Badania ankietowe od 4 zł