Tag: badania marketingowe marki (2)

Badania marketingowe - nieoceniona pomoc w podejmowaniu decyzji

Przedsiębiorcy od zawsze interesowali się zbieraniem danych na temat sposobu działania rynku, a w szczególności - na temat sposobów, dzięki którym można wyeliminować ryzyko podejmowania decyzji w ciągle zmieniającym się otoczeniu. W każdej firmie są niezbędne jak najbardziej szczegółowe informacje o kondycji firmy na rynku, docelowej grupie konsumentów, możliwości poprawienia swojej sytuacji względem konkurencji; zasadnym stało się wypracowanie w tym zakresie stosownej metodologii - tak powstały tzw. badania marketingowe.


Badanie marketingowe – czym jest?

Badanie marketingowe jest celowym, regularnym i dokonywanym za pomocą różnych środków i metod zbieraniem oraz analizowaniem informacji i danych na temat interesującej nas dziedziny funkcjonowania rynku. Celem zbierania tych danych jest maksymalne zmniejszenie, a niekiedy nawet całkowita eliminacja, ryzyka związanego z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji w firmie.


Dlaczego warto zlecić badania marketingowe?

Prawidłowo przeprowadzane badania marketingowe i odpowiednie zinterpretowanie uzyskanych wyników pozwala znacząco ograniczyć ryzyko inwestowania oraz pomaga w prawidłowym ukierunkowaniu działań firmy. Poprzez zrozumienie mechanizmów kierujących interesującym nas rynkiem, możemy podejmować bardziej trafne decyzje, a co za tym idzie - zwiększyć sprzedaż i zysk firmy, jak również poprawić wizerunek pośród konsumentów i potencjalnych odbiorców. Badania marketingowe przynoszą odpowiednie materiały do wdrażania nowych działań rozwojowych.

By odnieść biznesowy sukces należy zwrócić uwagę na:

 • preferencje i potrzeby konsumentów;
 • działalność konkurencji;
 • sposób działania firmy;
 • rodzaj reklamy;
 • kwestie elastyczności ceny;
 • funkcjonowanie kanałów dystrybucji;
 • postrzeganie firmy przez konsumentów;
 • pozycję przedsiębiorstwa w branży.


Jak wygląda badanie marketingowe?

Proces realizacji badań marketingowych, o charakterze ilościowym, pozwala wyróżnić kilka zasadniczych etapów:

 • określenie problemu badania;
 • zdefiniowanie założeń dotyczących problemu;
 • wybór sposobu i metod zbierania interesujących nas informacji;
 • zebranie i przetwarzanie informacji;
 • objaśnienie i analiza efektów badań – opis statystyczny;
 • opracowanie raportu końcowego.

Dzięki zastosowaniu doskonałego narzędzia - autorskiego panelu do samodzielnej realizacji badań ankietowych SurvGoprzedsiębiorca może w szybki sposób przeprowadzić badania marketingowe, tworząc dopasowane do swoich potrzeb formularze ankiet.

Przez integrację z panelem konsumenckim badanie-opinii.pl można szybko dotrzeć do odbiorców i zainteresowanych marką spośród 100 000 aktywnych panelistów.

 

SurvGo™ pozwala także na przesyłanie zaproszeń do wypełniania ankiet:

 • za pomocą e-maila,
 • poprzez linka kierującego do formularza, który można umieścić na dowolnej stronie internetowej lub portalu społecznościowym
 • w formie SMS.

 

Sukces przedsiębiorstwa

Jeśli przedsiębiorstwo ma odnieść sukces w swojej branży należy dobrze opracować strategię marketingową. Aby móc jak najlepiej wykorzystać potencjał swojej firmy, wybrana droga rozwoju powinna być poprzedzona badaniami marketingowymi, które są w dzisiejszych czasach podstawą działalności firmy i świetną okazją do lepszej orientacji w aktualnej sytuacji branżowej.

Badania marketingowe to szansa na wzmocnienie pozycji Twojej firmy. Zapraszamy do skorzystania z możliwości panelu do prowadzenia elektronicznych badań ankietowych SurvGo™ i kontaktu z naszymi ekspertami, którzy oferują swoje wsparcie w tym zakresie. 


Kiedy wykonać badanie świadomości marki?

Duże przedsiębiorstwa powinny okresowo badać świadomość marki, aby kontrolować swój wizerunek i móc szybko reagować na niepożądane reakcje otoczenia. Kiedy jednak szczególnie warto je przeprowadzać?

 

W przypadku spadku sprzedaży produktów

 

Rynek jest bardzo turbulentny, dlatego też krótkookresowe spadki sprzedaży są zupełnie normalne. Jeśli jednak wskaźniki od dłuższego czasu pikują należy dociec, co za tym stoi. Przyczyn może być oczywiście wiele, choć w wielu przypadkach odpowiada za to atrakcyjniejsza oferta rynkowych rywali.

 

Warto więc sprawdzić, jak na ich tle prezentuje się firma, co można zrobić właśnie dzięki badaniu świadomości marki. Na podstawie takich badań można uzyskać również wiele innych, wartościowych informacji, w tym o wadach i zaletach produktów przedsiębiorstwa oraz konkurencji. Pozwoli to opracować bardziej szczegółowy plan naprawczy pozwalający na odbudowanie pozycji na rynku.

 

Przy planowaniu rebrandingu

 

Rebranding stanowi proces, którego celem jest zmiana postrzegania marki. W tym celu dokonuje się transformacji jej niektórych elementów, w tym przede wszystkim identyfikacji wizualnej, głównie logotypu i nazwy. Kiedy przeprowadza się rebranding?

 

 • Gdy istnieje potrzeba odświeżenia wizerunku przedsiębiorstwa.
 • Gdy firma chce trafić z ofertą do nowych klientów.
 • Gdy firma chce nawiązać współpracę z innymi podmiotami.
 • Gdy wizerunek jest niespójny.
 • Gdy marka niewystarczająco wyróżnia się na tle konkurentów.
 • Gdy niemożliwe jest odbudowanie reputacji przedsiębiorstwa po kryzysie.

 

Proces rebrandingu musi być jednak przeprowadzony skrupulatnie w oparciu o dane ilościowe i jakościowe. Właśnie dlatego musi poprzedzać je badanie świadomości marki przeprowadzone na reprezentatywnej grupie osób.

 

W celu zmniejszenia rynkowej przewagi rywali

 

Badanie świadomości marki pozwala też sprawdzić, w jakich obszarach firma traci do największych rynkowych rywali. Jest to szczególnie istotne na wysoce konkurencyjnych rynkach ze znaczną przewagą konkurentów, gdy różnice pomiędzy produktami są w istocie niewielkie.

 

Takie badanie świadomości marki przeprowadza m.in. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, które realizuje je dla firm z różnych segmentów. Można dzięki niemu zbadać:

 

 • świadomość spontaniczną – odsetek osób, które bez żadnego wsparcia potrafią wskazać marki dostępne w danej kategorii produktowej,
 • świadomość wspomaganą – odsetek osób deklarujących znajomość marki po przytoczeniu nazwy,
 • świadomość TOM – odsetek osób samodzielnie wymieniających daną markę jako pierwszą w danej kategorii produktowej.

 

Bada się tym samym świadomość marki na tle rynkowych konkurentów i wprowadza działania, które w dłuższej perspektywie czasu dają szansę zmniejszenia tej różnicy.

 

Badania świadomości marki są jak widać niezbędne na różnych etapach istnienia przedsiębiorstwa i co ważne, warto powtarzać je okresowo. Na szczęście można realizować je bardzo sprawnie dzięki współpracy z centrami badawczymi, które przejmują na siebie wykonanie przedsięwzięcia.


Copyright © 2018logo-biostat
Badania ankietowe od 4 zł