Jak stworzyć idealną ankietę online do badań terenowych za pomocą narzędzi online?

Ankiety online są obecnie najpopularniejszą metodą badawczą. Wiele przedsiębiorców korzysta z nich nawet podczas przeprowadzania badań terenowych. Tworząc i przeprowadzając taką ankietę online warto skorzystać z narzędzia do przeprowadzania ankiet internetowych – SurvGo™. Co zrobić, aby stworzyć poprawne badanie online?

Jasno określ cel

Zanim przygotujesz pytania do terenowej ankiety online, musisz przede wszystkim zrozumieć powód, dla którego ją przeprowadzasz. Cele, które chcesz osiągnąć za pomocą tej ankiety powinny być jasne, w przeciwnym razie trudno będzie odnieść sukces. Rozpocznij przygotowanie ankiety z myślą o jej zakończeniu. Pamiętaj, że każde badanie powinno mieć jeden cel, gdyż mając ich więcej badanie może być niezrozumiałe dla respondentów. Wpłynie to negatywnie na jakość zbieranych informacji zwrotnych.

Przygotuj pytania do ankiety online

Kolejnym krokiem jest przygotowanie odpowiednich pytań, w oparciu o cele ankiety online. Bardzo wskazane jest zebranie odpowiedzi, dzięki którym uzyskamy możliwości jeszcze większej segmentacji. Staraj się, aby pytań było jak najmniej, ponieważ im większa ich liczba, tym mniejsze będzie zaangażowanie respondenta, gdyż będzie on znużony. Tylko najbardziej istotne pytania powinny mieć swoje miejsce w Twojej ankiecie. Poprzez skorzystanie z narzędzia do przeprowadzania ankiet internetowych SurvGo™ mamy dostęp do wielu typów pytań, takich jak:

  • pytania otwarte;
  • pytania zamknięte jednokrotnego wyboru;
  • pytania zamknięte wielokrotnego wyboru;
  • pytania NPS;
  • pytania w z wykorzystaniem z skali.

Oczywiście oprócz przedstawionych pytań mamy także możliwość skorzystania z innych typów. Dzięki zróżnicowaniu pytań sprawisz, że respondenci będą zainteresowani wypełnianą ankietą online. Pamiętaj jednak, aby wyjaśnić ankietowanym, na czym polegają poszczególne pytania.

Znajdź odpowiednie narzędzie do przeprowadzania ankiet online

Połowa pracy została wykonana, gdy znalazłeś odpowiednie narzędzie do przeprowadzenia badania terenowego. Istnieje wiele dostępnych funkcji, które mogą sprawić, że cały proces będzie przebiegał bezproblemowo, nie tylko skracając czas potrzebny na wypełnienie ankiety online, ale również zapewniając Ci lepsze wyniki. Użycie narzędzia do przeprowadzania ankiet online, takiego jak SurvGo™ zmniejsza wydatki związane z zatrudnianiem osób do przeprowadzania badań terenowych, a także zmniejsza koszty papieru i oszczędza czas potrzebny na zebranie danych i ich analizę dzięki funkcjonalnością systemu.

Zaplanuj kolejne kroki po przeprowadzeniu badania

Najważniejszą częścią całego procesu jest analiza uzyskanych danych i wykorzystanie ich do podejmowania decyzji biznesowych. Zebrane dane powinny być przedstawione w atrakcyjnych wizualnie formatach, jak wykresy, diagramy kołowe, tabele i inne, tak abyś mógł z nich wydobyć informacje. Zaangażuj wszystkich interesariuszy, aby zrozumieli, co klient chce im powiedzieć. Zaproś do wyrażenia opinii wszystkich z nich, aby zobaczyć obszary, które można poprawić w oparciu o informacje zwrotne.

Użycie narzędzia do przeprowadzenia ankiety online w terenie może mieć ogromny wpływ na wynik końcowy. Istnieje wiele aspektów, które muszą wystąpić w procesie zbierania danych w terenie, aby odnieść sukces.

Copyright © 2018logo-biostat
Badania ankietowe od 4 zł