Zachowanie konsumenta a badania omnibusowe

Koncentrując się na polepszeniu faktycznej sytuacji swojej firmy warto przeprowadzić badania, które pozwolą na wyciągnięcie wniosków, a co za tym idzie właściwe zdefiniowanie konsekwencji swoich działań i poprawienie ich w taki sposób, aby w pełni odpowiadały oczekiwaniom konsumentów lub na zachowaniu ich na już osiągniętym właściwym poziomie. Można do tego wykorzystać badania omnibusowe, które umożliwiają zadanie jednego bądź kilku pytań przy zachowaniu niskiego kosztu badania.

Ankieta, która odnosi się do wielu tematów jednocześnie

Badanie omnibus polega na:

 • przebadaniu reprezentatywnej próby;
 • zadaniu kilku pytań z różnych obszarów tematycznych;
 • obniżeniu kosztu badania;
 • skróceniu czasu realizacji projektu badawczego.

Jak zostało zauważone wyżej, pytania, które zadawane są respondentom w ankiecie omnibusowej zogniskowane są wokół różnych tematów. Polega to na tym, że kilku klientów zgłasza chęć zadania jednego bądź kilku pytań respondentom, a następnie pytania te zbierane są w jedną ankietę, zaś koszty dzielone są wśród zlecających badanie przy uwzględnieniu ilości zadanych pytań.

Rozpoznanie konsumenta pozwala na skuteczne działanie

Konsument to osoba, którą jednocześnie nabywa i wykorzystuje, konsumuje (dosłownie spożywa) dobra lub usługi, które sam wybrał przy czym w swoich decyzjach kieruje się posiadanymi preferencjami, dochodami, upodobaniami, przyzwyczajeniami oraz tradycjami. Wiedza o konsumencie, a więc także o jego zachowaniu pozwala na opracowanie odpowiedniego programu marketingowego. Przy czym zachowania klienta nakierowane są na zaspokojenie swoich potrzeb, a wszelkie badania rynku pozwalają na wyłapanie zachodzących zmian wśród konsumentów.

Zachowania klientów można kontrolować

Badania omnibus pozwalają na uzyskanie potrzebnej wiedzy, która będzie mogła zostać potraktowana jako punkt wyjściowy do zmiany zaistniałej sytuacji bądź podtrzymania sytuacji już istniejącego. Badanie takie pozwalają na zapoznanie się z opiniami i tendencjami klientów, a co za tym idzie na zapoznaniu się z zachowaniami klientów, które należy traktować jako:

 • ogół działań koncentrujących się na podejmowaniu decyzji;
 • proces rozpoczynający się od zaistnienia danej potrzeby;
 • proces obejmujący ocenę własnej decyzji;
 • proces kończący się gotowością lub jej brakiem do rekomendacji produktu/usługi.

Badanie, które może być doskonałe

Wybranie metody badań omnibus pozwala na zachowanie niskiego kosztu realizacji badania przy uwzględnieniu krótkiego czasu realizacji projektu. Uzyskane dane w procesie badawczym cieszą się wysoką jakością, gdyż zachowana zostaje reprezentatywność próby oraz rzetelny przebieg całego procesu badawczego, pozyskane wyniki zostają zaprezentowane w czytelnej formie.

badanie opinii klientówomnibusbadania omnibusbadanie omnibus
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym są badania omnibusowe?

Badania omnibusowe to rodzaj badań rynkowych, w których w jednej ankiecie umieszcza się pytania od różnych klientów. Dzięki temu różne firmy mogą współdzielić koszty badania, a wyniki są szybciej dostępne. Badania te są przeprowadzane regularnie, na dużych próbach respondentów, co zapewnia reprezentatywność wyników.

Jakie korzyści przynoszą badania omnibusowe?

Korzyści obejmują m.in. 

 • Niższy koszt w porównaniu do indywidualnych badań..
 • Duże próby respondentów zapewniają wiarygodność danych.
 • Możliwość zadawania różnych pytań dotyczących różnych tematów.
Jakie są ograniczenia badań omnibusowych?

Ograniczenia obejmują m.in. ograniczoną liczbę pytań, gdzie ze względu na współdzielenie przestrzeni w ankiecie, liczba pytań na jednego klienta może być ograniczona, jak i brak szczegółowych, specyficznych informacji dla jednej firmy.

Copyright © 2018logo-biostat
Badania ankietowe od 4 zł