Konsumenckie zadowolenie pod kontrolą

Zarządzając efektywnie swoim przedsiębiorstwem należy wziąć pod uwagę realizację badań nakierowanych na satysfakcję klientów. Pozwoli to na wprowadzenie skutecznych rozwiązań, które przyniosą spodziewany zysk. Ponadto przeprowadzenie takiego procesu badawczego wpłynie na budowanie pozytywnego wizerunku marki w społeczeństwie, dla której głos klientów jest bardzo ważny.

Osiągnąć sukces...

Biorąc pod uwagę, że zebrane informacje w procesach badawczych mogą posłużyć w celu określenia stopnia zadowolenia klientów należy zauważyć, że można je wykorzystać, jeśli chodzi o:

 • wprowadzanie nowych produktów;
 • zwiększania sprzedaży;
 • zastosowanie innowacyjnych rozwiązań.

Wiedza pozyskana w toku prowadzonych badań daje szansę na wzmocnienie dotychczas prowadzonych działań oraz zastosowanie udoskonaleń, które będą odpowiadały ujawnionym w trakcie realizowanego projektu potrzebom oraz motywacjom. Satysfakcja klientów pozwala na osiąganie wyznaczonych celów.

Informacje ważne dla pracowników

W toku realizacji badań dochodzi do stworzenia możliwości określenia kondycji firmy oraz:

 • wskazanie najważniejszych cech dla nabywcy;
 • możliwości wprowadzenia usprawnień;
 • zmotywowania pracowników.

Pozyskany materiał badawczy pozwala na przeprowadzenie rozmów z pracownikami, co jednocześnie można zastosować jako element motywujący czy też skłaniający do przestrzegania ustalonych standów obsługi klienta. Proces motywacyjny powinien być nakierowany na to, że osiągnięciem zespołu pracowników jest uzyskanie jak najwyższego zadowolenie konsumentów.

Satysfakcja klienta jest indywidualna

Należy wziąć pod uwagę, że przedstawienie satysfakcji klientów jako sposobu do oceny pracy konkretnego pracownika jest nietrafne. Badaniu temu podlega jedynie zadowolenie konsumentów (ewentualnie narzędziem tym można zmierzyć zadowolenie pracowników), jednak nigdy nie można podchodzi do niego jak do:

 • sposobu oceny pracy konkretnego pracownika;
 • obiektywnego źródła informacji nt. pracowników;
 • procesu sprawdzającego pracę zespołową.

Ważna jest kontrola

W perspektywie przeprowadzanych badań należy pamiętać, że wszystkie podejmowane działania mają swój cel. Ten cel zaś nie może ulegać zmianie w trakcie prowadzenia badania ani też pozyskane wyniki nie powinny być wykorzystywane w odmiennym celu. Satysfakcja klientów powinna być kontrolowana w sposób ciągły, co przełoży się na wydobywanie dotąd niezauważonych kwestii.

badania opinii klientówbadanie opinii klientówbadania satysfakcji klientówbadanie satysfakcji klientówbadanie opinii klientabadania opinii klientabadanie satysfakcji klientabadania satysfakcji klientasatysfakcja klientów
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego badania satysfakcji klientów są ważne?

Badania satysfakcji klientów pozwalają zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów, wprowadzać skuteczne rozwiązania, które przynoszą zysk, czy budować pozytywny wizerunek marki, która ceni opinie swoich klientów.

Jakie są cele badania satysfakcji klientów?

Celem badania satysfakcji klientów jest:

 • Pozyskanie informacji, które pozwalają na wprowadzenie usprawnień.
 • Monitorowanie zadowolenia klientów w sposób ciągły.
 • Zidentyfikowane dotąd niezauważonych kwestii, które mogą wpłynąć na poprawę jakości usług i produktów.
Jakie metody badawcze są stosowane w badaniach satysfakcji klientów?

W badaniach satysfakcji klientów stosuje się różnorodne metody badawcze, takie jak:

 • Ankiety realizowane różnymi technikami, zarówno internetowo (CAWI), jak i tradycyjnie (PAPI, CAPI) 
 • Wywiady indywidualne (IDI),
 • Grupowe wywiady fokusowe (FGI).
Copyright © 2018logo-biostat
Badania ankietowe od 4 zł