O potrzebie kontroli świadomości marki

W świetle wzrastających nowych technik badawczych należy poświęcić uwagę dotychczas znanym metodą. Niegdyś można było usłyszeć, iż marketing szeptany jest najlepszą formą reklamy. Mimo iż czasy się zmieniły, a na rynku pojawiły się nowe metody, które wspierają badania świadomości marki to nadal można zaobserwować skuteczność wspomnianej wyżej metody tj. marketingu szeptanego.

Mówić tak, aby zostać wysłuchanym

Traktując marketing szeptany jako metodę, którą można wykorzystać w procesie rozpowszechniania i zwiększania znajomości marki należy podkreślić, iż:

 • o marce należy mówić w sposób rozrywkowy;
 • przekaz powinien być chwytliwy i błyskotliwy;
 • treść przekazu winna być łatwo do rozpowszechnienia;
 • przekaz powinien autentycznie angażować odbiorcę.

Istotą marketingu szeptanego jest zostać pozytywnie zapamiętanym, co wzmacnia to, w jaki sposób marka odbierana jest w społeczeństwie, czyli koncentruje się na tym, co dotyczy badań świadomości marki.

Obiecuj tylko to, co możesz dać

Chociaż w marketingu szeptanym chodzi o stworzenie sieci przepływu informacji, w którym kontakty międzyludzkie mają różną częstotliwość to ma się na uwadze także to, w jaki sposób ta informacja się rozchodzi, z wykorzystaniem jakich źródeł i autorytetów.

W marketingu szeptanym należy trzymać się zasady, że nie obiecujemy nic ponad to, co mamy do zaoferowania. Podobnie jest, jeśli przeprowadza się wspomniane badania: nigdy nie mówię o tym, czego nie ma.

Świadomość powinna być pod kontrolą

Można zauważyć, iż różne badania wskazują, iż reklama w takiej formie, jaka jest aktualnie przestaje być już najefektywniejszym sposobem dotarcia do konsumenta. Stąd też badania świadomości marki pozwalają na coś więcej niż marketing szeptany czy reklama. Badania te mają za zadanie:

 • sprawdzić jak nasza marka postrzegana jest w społeczeństwie;
 • wskazać pozycję wobec konkurencji;
 • określić mocne i słabe strony;
 • wzmocnić świadomość marki w społeczeństwie.

Badania dają wiedzę

Co więcej omawiany typ badań pozwala na zebranie wiedzy dotyczących oczekiwań i potrzeb konsumentów, a te jak wiadomo są zmienne w zależności od tego, w jakich warunkach znajduje się jednostka. Należy zwrócić uwagę, iż nad marketingiem szeptanym można stracić kontrolę, nigdy nie mamy pewności kto, komu, w jakim kontekście i dlaczego prześle czy powie daną rzecz. Natomiast co do badań świadomości marki są kontrolowane i odpowiadają konkretnym zapotrzebowaniom ze strony zlecającego badanie.

badania rynkubadanie satysfakcji klientówbadania świadomości markibadanie świadomości markibadanie rynkubadania satysfakcji kllientów
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym jest świadomość marki?

Świadomość marki to stopień, w jakim konsumenci rozpoznają i pamiętają markę. Obejmuje znajomość nazwy, logo, produktów i wartości, które marka reprezentuje. Wysoka świadomość marki oznacza, że marka jest łatwo rozpoznawalna i wyróżnia się na tle konkurencji.

Jakie są kluczowe wskaźniki świadomości marki?

Kluczowe wskaźniki obejmują:

 • Spontaniczna świadomość marki: Odsetek respondentów, którzy spontanicznie wymieniają markę bez podpowiedzi.
 • Świadomość wspomagana marki: Odsetek respondentów, którzy rozpoznają markę po zobaczeniu jej nazwy lub logo.
 • Świadomość natychmiastowa: Marka, która jako pierwsza przychodzi na myśl respondentom w danej kategorii.
Jak często należy kontrolować świadomość marki?

Częstotliwość kontroli świadomości marki zależy od dynamiki rynku i intensywności działań marketingowych. W przypadku aktywnych kampanii marketingowych warto monitorować świadomość marki co kwartał. W stabilniejszych okresach może być wystarczające przeprowadzanie badań raz do roku.

Copyright © 2018logo-biostat
Badania ankietowe od 4 zł