Tag: badania satysfakcji klientów (2)

Nowoczesne sposoby na badanie satysfakcji klientów

Zależy Ci na tym, aby Twoi klienci byli usatysfakcjonowani i chętnie polecali Twoje produkty znajomym? Musisz więc o to zadbać. Pierwszym krokiem jaki warto uczynić jest przeprowadzenie badania opinii klientów. Pozwoli ono zidentyfikować te obszary, które są dla nich istotne, lecz nie spełniają oczekiwań. Dowiedz się w jaki sposób to błyskawicznie sprawdzić.

Ankietyzacja online za pomocą aplikacji do badań

Dawno już minęły czasy, kiedy jedynym sposobem badania satysfakcji klientów było wykorzystanie tradycyjnych ankiet papierowych. Dzisiaj znacznie efektywniejszym na to sposobem jest zastosowanie nowoczesnych programów do ankietyzacji. Dzięki temu klient nie musi tracić swojego cennego czasu w celu udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania. Wypełnia ankietę online w dowolnie wybranym miejscu, wykorzystując do tego celu swojego laptopa czy dowolne urządzenie mobilne.

Internetowe ankiety to szansa uzyskania wyników badania w czasie nieprzekraczającym 48 godzin. Można badać tym sposobem chociażby posprzedażową jakość obsługi. Klient po wyjściu ze sklepu czy sfinalizowaniu transakcji w sklepie internetowym wskazuje na buźkę z określoną mimiką. Dzięki temu wiemy jakie emocje towarzyszyły mu w trakcie dokonywania zakupów. Wszystko dzieje się szybko i sprawnie.

Współczynnik zadowolenia klienta (CSI)

Przeprowadzenie badań opinii klientów metodą SERVQUAL pozwala nam nie tylko dowiedzieć się jaki jest poziom ich usatysfakcjonowania. Sprawdzimy jednocześnie, w jakim stopniu poszczególne aspekty oceny są dla nich istotne. Przykładowo co z tego, że klient nie jest zadowolony z jakości obsługi telefonicznej, skoro taką formę kontaktu wybiera jedynie sporadycznie. W ostateczności brak satysfakcji w tym obszarze tylko w niewielkim stopniu będzie przekładał się na ogólny wskaźnik zadowolenia.

SurvGo – innowacyjny system badań ankietowych

Kilka tygodni temu na polskim rynku pojawiło się rozwiązanie, jakiego dotychczas jeszcze nie było. Mowa o aplikacji SurvGo, opracowanej przez agencję badawczą Biostat. Jest to program umożliwiający wypełnianie ankiet zarówno na komputerze, jak i urządzeniu mobilnym. Administrator ma możliwość szybkiego zaprogramowania ankiety oraz jej późniejszej modyfikacji. Może także na bieżąco śledzić postęp realizacji badania oraz przeglądać dotychczasowe wyniki.

Podsumowanie

Pamiętaj o tym, że zadowolony klient odwdzięczy Ci się lojalnością, a co za tym idzie systematycznymi zakupami. Będzie także skłonny polecać Twoje produkty swoim znajomym oraz rodzinie. Warto zatem rozpocząć od przeprowadzenia badań ankietowych online. Wykorzystanie narzędzia SurvGo to najlepsze rozwiązanie, na jakie możesz postawić.


Konsumenckie zadowolenie pod kontrolą

Zarządzając efektywnie swoim przedsiębiorstwem należy wziąć pod uwagę realizację badań nakierowanych na satysfakcję klientów. Pozwoli to na wprowadzenie skutecznych rozwiązań, które przyniosą spodziewany zysk. Ponadto przeprowadzenie takiego procesu badawczego wpłynie na budowanie pozytywnego wizerunku marki w społeczeństwie, dla której głos klientów jest bardzo ważny.

Osiągnąć sukces...

Biorąc pod uwagę, że zebrane informacje w procesach badawczych mogą posłużyć w celu określenia stopnia zadowolenia klientów należy zauważyć, że można je wykorzystać, jeśli chodzi o:

  • wprowadzanie nowych produktów;
  • zwiększania sprzedaży;
  • zastosowanie innowacyjnych rozwiązań.

Wiedza pozyskana w toku prowadzonych badań daje szansę na wzmocnienie dotychczas prowadzonych działań oraz zastosowanie udoskonaleń, które będą odpowiadały ujawnionym w trakcie realizowanego projektu potrzebom oraz motywacjom. Satysfakcja klientów pozwala na osiąganie wyznaczonych celów.

Informacje ważne dla pracowników

W toku realizacji badań dochodzi do stworzenia możliwości określenia kondycji firmy oraz:

  • wskazanie najważniejszych cech dla nabywcy;
  • możliwości wprowadzenia usprawnień;
  • zmotywowania pracowników.

Pozyskany materiał badawczy pozwala na przeprowadzenie rozmów z pracownikami, co jednocześnie można zastosować jako element motywujący czy też skłaniający do przestrzegania ustalonych standów obsługi klienta. Proces motywacyjny powinien być nakierowany na to, że osiągnięciem zespołu pracowników jest uzyskanie jak najwyższego zadowolenie konsumentów.

Satysfakcja klienta jest indywidualna

Należy wziąć pod uwagę, że przedstawienie satysfakcji klientów jako sposobu do oceny pracy konkretnego pracownika jest nietrafne. Badaniu temu podlega jedynie zadowolenie konsumentów (ewentualnie narzędziem tym można zmierzyć zadowolenie pracowników), jednak nigdy nie można podchodzi do niego jak do:

  • sposobu oceny pracy konkretnego pracownika;
  • obiektywnego źródła informacji nt. pracowników;
  • procesu sprawdzającego pracę zespołową.

Ważna jest kontrola

W perspektywie przeprowadzanych badań należy pamiętać, że wszystkie podejmowane działania mają swój cel. Ten cel zaś nie może ulegać zmianie w trakcie prowadzenia badania ani też pozyskane wyniki nie powinny być wykorzystywane w odmiennym celu. Satysfakcja klientów powinna być kontrolowana w sposób ciągły, co przełoży się na wydobywanie dotąd niezauważonych kwestii.


Copyright © 2018 logo-biostat
Badania ankietowe od 4 zł