Badania marketingowe - nieoceniona pomoc w podejmowaniu decyzji

Przedsiębiorcy od zawsze interesowali się zbieraniem danych na temat sposobu działania rynku, a w szczególności - na temat sposobów, dzięki którym można wyeliminować ryzyko podejmowania decyzji w ciągle zmieniającym się otoczeniu. Stąd, ponieważ w każdej firmie są niezbędne jak najbardziej szczegółowe informacje o rynku, zasadnym stało się wypracowanie w tym zakresie stosownej metodologii - tak powstały tzw. badania marketingowe.

Czym jest badanie marketingowe?

Badanie marketingowe jest celowym, regularnym i dokonywanym za pomocą różnych środków i metod zbieraniem oraz analizowaniem informacji i danych na temat interesującej nas dziedziny funkcjonowania rynku. Celem zbierania tych danych jest maksymalne zmniejszenie, a niekiedy nawet całkowita eliminacja, ryzyka związanego z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji w firmie.

Dlaczego warto zlecić badania marketingowe?

Prawidłowe przeprowadzenie badania i odpowiednie zinterpretowanie uzyskanych wyników pozwala znacząco ograniczyć ryzyko inwestowania oraz pomaga w prawidłowym ukierunkowaniu działań firmy. Poprzez zrozumienie mechanizmów kierujących interesującym nas rynkiem, możemy podejmować bardziej trafne decyzje, a co za tym idzie - zwiększyć się sprzedaż i zysk firmy. Dzięki temu nasza firma odniesie sukces.

Jaki jest cel badania marketingowego?

Przede wszystkim chodzi o sprawdzenie zmian jakie następują w popycie i podaży, przyczyn ich występowania oraz sposobów wykorzystania ów zmian, by odnieść biznesowy sukces.

W ten sposób zbadamy m.in.:

 • preferencje i potrzeby konsumentów;
 • działalność konkurencji;
 • sposób działania firmy;
 • jaki rodzaj reklamy wybrać;
 • jaka cena będzie najbardziej optymalna dla klienta;
 • funkcjonowanie kanałów dystrybucji;
 • jak klienci postrzegają firmę;
 • jaką firma ma pozycje na rynku.

Jak wygląda badanie marketingowe?

Proces realizacji badań marketingowych pozwala wyróżnić kilka zasadniczych etapów:

 • określenie problemu badania;
 • zdefiniowanie założeń dotyczących problemu;
 • wybór sposobu i metod zbierania interesujących nas informacji;
 • zebranie i przetwarzanie informacji;
 • objaśnienie i analiza efektów badań – głównie chodzi o opis statystyczny;
 • opracowanie raportu końcowego.

Bardzo ważny w badaniach marketingowych jest dobór próby badawczej. Od tego zależy, czy badanie przeprowadzone zostanie zgodnie z standardami oraz czy wyniki będą prawidłowe i wiarygodne. Odpowiednie zbadanie interesującego nas tematu wymaga przede wszystkim odpowiedniego doboru wielkość i struktury próby.

Podsumowując, chcąc odnieść sukces firma musi dobrze opracować swoją strategię marketingową. Aby móc jak najlepiej wykorzystać potencjał swojej firmy, działania poprzedzone powinny zostać właściwymi decyzjami - te zaś najlepiej podejmować mając na względzie badania marketingowe, które uważa się w dzisiejszych czasach za podstawę działalności firmy i świetną okazją do poznania lepiej swojego otoczenia rynkowego.

badania marketingowe badania marketingowe farmacja badania marketingowe leków badania marketingowe marki badania marketingowe znajomości marki
Copyright © 2018 logo-biostat
Badania ankietowe od 4 zł